"Nauka z pasją"

"Nauka z pasją"

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Seminarium Studenckiego Centrum Nauki „NAUKA Z PASJĄ”.

W dniach 04-05 grudnia 2014 roku w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej odbyło się Seminarium Naukowe pod tytułem „Nauka z pasją”. Seminarium zostało zorganizowane przez Studenckie Centrum Nauki. W seminarium wzięli udział członkowie kół naukowych, studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele przedsiębiorstw i współpracujących z uczelnią, uczniowie i nauczyciele szkół średnich  oraz inni zaproszeni goście.

W pierwszym dniu seminarium wystąpił Tomasz Szczęsny - Sekretarz Loży Płockiej Business Centre Club, Doradca Zarządu ds. strategicznych i rozwoju biznesu Fundacji Polska Innowacyjna oraz inicjator projektów i organizacji pozarządowych promujących przedsiębiorczość i rozwój osobisty. W wykładzie pt. „Twoja droga do sukcesu. Jak efektywnie i efektownie wkroczyć na rynek pracy” przekonywał, że skuteczną receptę na sukces na rynku pracy może stanowić działalność organizacyjna prowadzona w różnego rodzaju organizacjach studenckich. Sam jest na to doskonałym przykładem, gdyż jego działalność w Studenckim Forum Business Center Club przełożyła się później na sukcesy w jego życiu zawodowym. Po ukończeniu studiów został m.in. managerem pierwszego polskiego projektu (PlaceKnow.com) wyróżnionego przez amerykańską Kauffman Foundation  (San Francisco 2012) oraz polską edycję magazynu FORBES (2012).

Drugie wystąpienie dotyczyło prezentacji wyników ciekawego projektu naukowego pt. „Stanowisko laboratoryjne do badania niskotemperaturowego suszenia ziarna w nieruchomej warstwie” realizowanego przez doktorantów Politechniki Warszawskiej – Łukasza Jarczyńskiego i Michała Chybę.  Warto podkreślić, że Politechnika Warszawska, Filia w Płocku daje szansę absolwentom studiów magisterskich uzyskania stopnia doktora na dwóch kierunkach: budownictwo oraz budowa i eksploatacja maszyn. Podjęcie studiów doktoranckich to kolejna szansa dla studentów na pozytywne wyróżnienie się na rynku pracy.

W ostatniej części pierwszego dnia Seminarium zaprezentowały się koła naukowe działające na Politechnice Warszawskiej, Filii w Płocku: Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Koło Naukowe Budownictwa KONSTRUTOR, Koło Naukowe SONDA, Koło Naukowe Mechaników ROTOR i Płockie Naukowe Koło Chemików oraz Studenckie Forum Business Center Club, które właśnie rozpoczyna swoją działalność przy SCN Politechniki Warszawskiej w Płocku. Przedstawiciele tych organizacji opowiadali o swojej działalności, sukcesach, zrealizowanych projektach i planach na przyszłość, a także zachęcali innych studentów do rozwijania swoich zainteresowań naukowych. 

Pierwszy dzień Seminarium podsumował i zamknął Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku  - prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, który jest pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Studenckiego Centrum Nauki zrzeszającego wszystkie koła naukowe działające w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej. Warto podkreślić, ze w grudniu 2014r. Studenckie Centrum Nauki obchodziło rocznicę swojego powstania.

Gościem honorowym drugiego dnia seminarium był prof. zw. dr hab. Witold Orłowski - Dyrektor  Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska, który wygłosił godzinny wykład pt. „Rola nauki w zmieniającym się świecie”. Profesor W. Orłowski jest znanym i cenionym ekonomistą, autorem licznych publikacji naukowych krajowych i międzynarodowych. Pełni funkcję Sekretarza Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Prognoz PAN "Polska 2000 Plus". W przeszłości był doradcą różnych instytucji rządowych, m.in. członkiem Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradcą Premiera RP Leszka Balcerowicza oraz Ministra Gospodarki i Głównego Negocjatora Akcesji do Unii Europejskiej. Doradzał również organizacjom międzynarodowym i biznesowym.

Kolejnym gościem, który zabrał głos był Piotr Jeremicz  - Przewodniczący Komisji Zagranicznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Tematyką tego wystąpienia były „Projekty wymiany międzynarodowej dla studentów”.  Wystąpienie cieszyło się zainteresowaniem studentów, którzy planują w przyszłości realizować jakiś etap swojej edukcji na studiach prowadzonych w innym kraju. Projekty wymiany międzynarodowej skierowane do studentów dają możliwość nie tylko poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań naukowych, ale również poznania kultur innych krajów, ich tradycji, nawiązania nowych przyjaźni oraz sprzyjają znoszeniu barier językowych.

Galeria zdjęć dostępna jest tutaj.

Na zakończenie seminarium odbyło się szkolenie dla pracowników i studentów dotyczące „Źródeł informacji naukowej i ich wykorzystania w pracy naukowca” zorganizowane przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.  Organizacja Seminarium Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku odbyła się dzięki wsparciu finansowemu  PKN ORLEN S.A.

logo ORLEN