Nasi studenci "Najlepsi z najlepszych"

Nasi studenci "Najlepsi z najlepszych"

Studenci Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, studiujący na kierunku technologia chemiczna, zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu stażowego Ministerstwa Skarbu Państwa.

20 maja, w trakcie uroczystości w Kancelarii Premiera odebrali oni dyplomy z rąk Premier Ewy Kopacz, która podziękowała im za ciężką pracę na studiach, wiedzę oraz zapał.

Konkurs „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” zorganizowało Ministerstwo Skarbu Państwa.

Adresowany był on do wszystkich absolwentów, którzy złożyli egzamin dyplomowy na uczelniach publicznych oraz niepublicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskali tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Do pilotażowej edycji konkursu zgłosiło się ponad 1,5 tys. absolwentów polskich szkół wyższych z całej Polski. Spośród nich wybrano 145 osób, które odbędą staże w 17 największych spółkach Skarbu Państwa. Wśród przyjętych stażystów, 28 wykazało się wyjątkową wiedzą i otrzymało płatny staż 6-miesięczny. Reszta stażystów otrzymała staż 3-miesięczny.

Wśród najlepszych absolwentów (zdobywając półroczne staże w PKN Orlen S.A.), znaleźli się właśnie nasi studenci:

  • mgr inż. Maciej Gawlik
  • inż. Elżbieta Świetlik
  • inż. Maciej Markowski

Wszyscy są absolwentami kierunku technologia chemiczna w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Dwoje z nich kontynuuje tu obecnie naukę na studiach magisterskich.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy wiedzy i umiejętności, które stawiają ich w czołówce polskich studentów! Życzymy również dalszych sukcesów zarówno na Uczelni jak i w życiu zawodowym.

Konkurs stażowy

fot. PAP/Rafał Gruz

Konkurs Skarbu Państwa 2

fot. KPRM

Konkurs Skarbu Państwa 1

fot. KPRM