Nasi Absolwenci laureatami konkursu "Dyplom dla Płocka"

Nasi Absolwenci laureatami konkursu "Dyplom dla Płocka"

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski przyznał nagrody w XII edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2016/2017 w kategorii prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Aż 7 nagród zostało przyznanych naszym absolwentom.

W kategorii prac inżynierskich:

  • Krzysztof Andrzej Pruski - „Projekt konstrukcji basenu” praca wykonana pod kierunkiem  doc. dr inż. Marka Kapeli - nagroda I stopnia 
  • Kamila Anna Gruda - „Projekt przebudowy i remontu budynku  pałacowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” praca wykonana pod kierunkiem - dr inż. Artura Kopera - nagroda I stopnia 
  • Elżbieta Kisielewska - „Audyt energetyczny budynku Herpetarium zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego  w Płocku według WT na 2021 rok” praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Doroty Bzowskiej - nagroda I stopnia

W kategorii prac magisterskich:

  • Tomasz Dobaczewski - „Projekt konstrukcji zadaszenia trybun na stadionie miejskim w Płocku” praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Krzysztofa Pietrzaka - nagroda I stopnia
  • Wioletta Godlewska - „Ocena stanu technicznego budynku byłej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku wraz z projektem adaptacji na komunalne potrzeby mieszkaniowe” praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Artura Kopera - nagroda II stopnia

 W kategorii prac licencjackich:         

  • Małgorzata Kicińska - „Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu dochodów miasta Płock” praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Krajewskiej - nagroda II stopnia 
  • Sandra Adamska - „Uwarunkowania rozwoju ekosystemu startupów w Płocku” - praca wykonana pod kierunkiem dr Moniki Burżackiej - nagroda II stopnia

W konkursie „Dyplom dla Płocka” przyznawane są nagrody: nagroda I stopnia w wysokości – 4000 złotych, nagroda II stopnia w wysokości – 3000 złotych, nagroda III stopnia w wysokości – 2 000 złotych  oraz wyróżnienia w wysokości 1000 złotych. Na XII edycję konkursu „Dyplom dla Płocka” wpłynęło 28 prac: 11 magisterskich,  4 inżynierskie i 13 licencjackich.