Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego 2019

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego 2019

Konkurs dla akademików, publicystów i praktyków na artykuł o edukacji. Celem konkursu jest wzmacnianie roli edukacji w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. 

Promujemy działalność instytucji naukowych oraz wspieramy rzetelną wymianę wiedzy dotyczącej edukacji w mediach. Nagradzamy publikacje, które stanowią istotny głos w kręgach szkolnych, akademickich i dziennikarskich. Łączymy środowiska naukowe z praktykami i popularyzatorami wiedzy o edukacji.

NAGRODA
Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

  • artykuł naukowy;
  • artykuł publicystyczny;
  • artykuł profesjonalny.

W każdej kategorii przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.

KRYTERIA KONKURSU

  • Artykuł naukowy powinien być afiliowany przy polskiej instytucji naukowej.
  • Artykuł publicystyczny powinien być opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych.
  • Artykuł profesjonalny powinien być opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych o charakterze branżowym lub profesjonalnym, m.in. dla praktyków, edukatorów, nauczycieli.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć:

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formie skanu,
  • artykuł w formacie pdf,
  • CV autora wraz z bibliografią publikacji w formacie pdf.

Zgłoszenia należy przesyłać na: nagroda@efc.edu.pl
Termin nadsyłania artykułów: do 31 maja 2019 r.
Uroczystość wręczenia nagrody: listopad 2019 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

Podobne treści