"Mazowiecka Dolina Wodorowa"

"Mazowiecka Dolina Wodorowa"

W dniu 8.04.2022 r. w siedzibie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. została  podpisana umowa o ustanowieniu Klastra „Mazowiecka Dolina Wodorowa”. Ze strony Politechniki Warszawskiej umowę podpisała Prorektor PW ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak. Umowę podpisało 37 podmiotów. 

Mazowiecka Dolina Wodorowa_1 — kopia

W ramach tej umowy podmioty zamierzają rozpocząć prace:

  • na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego oraz badawczo-rozwojowego w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej;
  • na rzecz wykorzystania potencjału współpracy pomiędzy biznesem i środowiskiem naukowym w celu budowy pełnego łańcucha wartości wytwarzania/pozyskiwania/wykorzystania wodoru poprzez realizację prac naukowo-badawczych oraz projektów innowacyjnych, inwestycyjnych i wdrożeniowych;
  • w zakresie realizacji planowanych działań, analiz, inicjatyw i przedsięwzięć związanych z gospodarką wodorową.

Klaster będzie miał następujące strategiczne cele:

  • współpracę i wzajemne konsultacje w zakresie budowy wodorowego łańcucha wartości w regionie województwa mazowieckiego,
  • prowadzenie konsultacji oraz wymiana doświadczeń i informacji w zakresie możliwości wspólnego inicjowania i prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych na potrzeby rozwoju technologii wodorowych, w konsekwencji ewentualne tworzenie odpowiednich  partnerstw lub konsorcjów,
  • prowadzenie konsultacji, działania informacyjne i wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań na potrzeby kształcenia i szkolenia kadr w obszarze niskoemisyjnych technologii wodorowych,
  • informowanie o prowadzonych krajowych i unijnych pracach legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki wodorowej oraz koordynacja udziału Członków Klastra w konsultacjach publicznych dotyczących projektów aktów prawnych obejmujących regulacje w zakresie gospodarki wodorowej,
  • informowanie o krajowych i unijnych programach finansowania lub dofinansowania projektów dotyczących rozwoju gospodarki wodorowej.