Listy gratulacyjne

Listy gratulacyjne

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na adres uczelni wpłynęło szereg listów gratulacyjnych. Zapraszamy do lektury.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jego Ekscelencja Biskup Płocki
Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska
Poseł na Sejm RP Elżbieta Gapińska
Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Prezydent Miasta Płocka
Starosta Płocki
Mazowiecki Kurator Oświaty
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej
Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.
Prezes Zarządu PERN
Zarząd ORLEN Laboratorium S.A.
Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego
Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii środowiska SGGW
Dziekan Wydziału Architektury PW
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Dziekan Wydziału Fizyki PW
Dziekan Wydziału Transportu PW
Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Instytut Techniki Budowlanej
Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FSNT NOT
Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rada w Płocku
Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT
Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej w Płocku
Dyrektor Książnicy Płockiej
Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Wojskowy Komendant Uzupełnień
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

Podobne treści