Listy gratulacyjne

Listy gratulacyjne

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na adres uczelni wpłynęło szereg listów gratulacyjnych. Zapraszamy do lektury.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jego Ekscelencja Biskup Płocki
Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska
Poseł na Sejm RP Elżbieta Gapińska
Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Prezydent Miasta Płocka
Starosta Płocki
Mazowiecki Kurator Oświaty
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej
Prezes Zarządu PERN
Zarząd ORLEN Laboratorium S.A.
Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego
Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii środowiska SGGW
Dziekan Wydziału Architektury PW
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Dziekan Wydziału Fizyki PW
Dziekan Wydziału Transportu PW
Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Instytut Techniki Budowlanej
Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FSNT NOT
Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rada w Płocku
Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT
Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej w Płocku
Dyrektor Książnicy Płockiej
Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Wojskowy Komendant Uzupełnień
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych