Infoseminarium

Infoseminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

Infoseminarium odbędzie się w dniu 07.10.2014 w Płocku, w budynku Politechniki Warszawskiej, ul. Łukasiewicza 17, w godz. 10.30-14.00.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane główne wnioski, rekomendacje i strategie opracowane w ramach projektu, a także potencjał innowacyjny miast Mazowsza i regionów, uwarunkowania dla rozwoju i wdrażania innowacji w Płocku, aktualna i przyszła polityka rozwoju poszczególnych obszarów pod względem innowacyjności oraz finansowanie projektów innowacyjnych w nowej perspektywie. W załączeniu przesyłamy program spotkania.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają pakiet materiałów promocyjnych w tym m.in. wielofunkcyjny notes ARWEY z kalendarzem i pamięcią USB, długopis, torbę oraz publikacje wydane w ramach projektu. W trakcie spotkania dla uczestników przewidziane są przerwy kawowe oraz lekki lunch. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenie