Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej, Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych zapraszają studentów i pracowników na 51. Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018 w Auli GG w dniu 6 października 2017 r. o godz. 1100.

Program uroczystości

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018
  • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
  • Wystąpienia okolicznościowe Gości
  • Immatrykulacja
  • Przemówienie przedstawiciela studentów
  • Wręczenie nagród
  • Otwarcie Roku Akademickiego 2017/2018
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka nt. „Elektromobilność oczami projektantów baterii. Stracone złudzenia czy szansa rozwoju?”
  • "Gaudeamus igitur"