Gaudeamus po raz pięćdziesiąty pierwszy

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty pierwszy

W dniu 6 października 2017 r. w Filii odbyła się 51. Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z uroczystości.

Podsumowania minionego roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości – Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w minionym roku Filia prowadziła aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizowała infrastrukturę dydaktyczną i naukową a  kierunki kształcenia prowadzone w Filii znalazły się po raz kolejny w krajowej czołówce Rankingu „Perspektywy”. Prorektor zapewniał, że Filia będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. prof. Zieliński zaznaczył, że studia w PW nie są łatwe, ale w znaczący sposób gwarantują znalezienie pracy. Na koniec życzył nowym studentom wytrwałości, młodzieńczej aktywności w poszukiwaniu prawdy i odpowiedzi na nurtujące pytania.

Inauguracja PW Plock 2017 (1)

Z kolei Rektor PW prof. Jan Szmidt mówił o reformie szkolnictwa wyższego. Podkreślił, że nowa ustawa ma na celu poszerzenie autonomii uczelni - Senat uczelni będzie kształtował wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi jednostkami w uczelni, a także uchwalał statut. Zwrócił też uwagę na wszechogarniającą sieć teleinformatyczną, która niesie za sobą nowe wyzwania dla uczelni. Rektor wspomniał o tym, że za 20 czy 30 lat pewne zawody znikną, a powstaną nowe, na które będzie zapotrzebowanie. 

Inauguracja PW Plock 2017 (3)

Spośród licznie przybyłych gości, głos zabrali: JE Biskup Płocki Piotr Libera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki, Europoseł Julia Pitera, Posłowie RP: Elżbieta Gapińska, Anna Ewa Cicholska i Piotr Zgorzelski, Wiceprezydent Miasta Płocka Roman Siemiątkowski oraz Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Sprzedaży Zbigniew Leszczyński. W swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali oni znaczenie Filii PW w Płocku zarówno dla rozwoju miasta jak i regionu północno-zachodniego Mazowsza, życząc społeczności akademickiej dalszych sukcesów i rozwoju. 

Inauguracja PW Plock 2017 (2)

Wśród gości byli parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm z którymi Politechnika Warszawska Filia w Płocku ma podpisane porozumienia o współpracy.

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, ufundowane przez JM Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium S.A., Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Prezesa firmy BUDMAT Więcek oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 27 absolwentów – autorów prac dyplomowych i ich promotorów. JM Rektor natomiast nagrodził 29 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Dziesięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektora prof. Janusza Zielińskiego listy gratulacyjne.

Inauguracja PW Plock 2017 (8)

Wykład inauguracyjny nt. „Elektromobilność oczami projektantów baterii. Stracone złudzenia czy szansa rozwoju?” wygłosił prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek - Dziekan Wydziału Chemicznego PW, były Prorektor PW ds. studenckich.

FOTORELACJA

Nagrody i wyróżnienia wręczone podczas uroczystości:

1.    Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej

Nagrody  indywidualne          

ZA CAŁOKSZTAŁT OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

- prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska

- prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski 

 

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

- dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. PW – za cykl publikacji dotyczących badań właściwości termodynamicznych układów zawierających ciecze jonowe

- prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, prof. zw. PW  – za cykl publikacji  dotyczących problemów technologii chemicznej i ekologii oraz stanu i perspektyw przemysłu chemicznego

- doc. dr inż. Małgorzata Petzel  – za monografię „Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii”

- dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna  – za pracę doktorską ”Interaktywna metoda planowania robót  betonowych z analizą efektywności wykorzystania deskowań systemowych”

 

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE:

- dr hab. Janusz Kempa – za międzynarodowe osiągnięcia w ramach patronatu PW Filii w Płocku z Liceum im. S. Małachowskiego   w Płocku – wygranie konkursu Beam Line for Schools 2016 w CERN-ie (Szwajcaria) przez klasę patronacką

- dr inż. Bożena Piątkowska – za osiągnięcia dydaktyczne w zakresie ochrony środowiska

 

LAUREACI KONKURSU „ZŁOTA KREDA”:

- dr inż. Włodzimierz Koper

ircha

- prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, prof. zw. PW

- dr inż. Aneta Lorek

- dr Katarzyna Osiecka

- dr Monika Burżacka

  

Nagrody zespołowe

 

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

*za cykl publikacji dotyczących racjonalizacji zużycia energii w instalacjach produkcyjnych przemysłu przetwórczego w prestiżowych czasopismach naukowych

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec

- dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. PW

- dr inż. Marian Trafczyński

- dr inż. Sławomir Alabrudziński

 

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

*za przygotowanie i wdrożenie do procesu dydaktycznego programu studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim  w specjalności Instalacje budowlane na kierunku Budownictwo.

- dr inż. Sławomir Grabarczyk

ircha

- dr inż. Włodzimierz Koper

- dr inż. Maria Mikołajczyk

- dr inż. Piotr Wiliński

 

*za działalność dydaktyczną w ramach Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA nt. Problemy Inżynierii Środowiska.

- dr inż. Bożena Piątkowska

- dr inż. Małgorzata Dalewska-Kolan

- dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska

- dr inż. Maria Mikołajczyk

- dr inż. Marek Orłowski

 

*za działalność dydaktyczną – uruchomienie w KNEiS studiów II stopnia na kierunku Ekonomia, profil praktyczny.

- dr Barbara Felic

- dr Irena Bielecka

- mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz

 

2.    Nagrody Prezydenta Miasta Płocka

   

W kategorii prac inżynierskich

Nagrody I stopnia

- inż. Krzysztof Andrzej Pruski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcji basenu”, wykonaną pod kierunkiem doc. dra inż. Marka Kapeli

- inż. Kamila Anna Gruda z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt przebudowy i remontu budynku pałacowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Artura Kopera

- inż. Elżbieta Kisielewska z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Audyt energetyczny budynku Herpetarium, zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku według WT na 2021 rok”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Doroty Bzowskiej

 

W kategorii prac magisterskich

Nagroda I stopnia:

- mgr inż. Tomasz Dobaczewski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcji zadaszenia trybun na stadionie miejskim w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem doc. dra inż. Krzysztofa Pietrzaka.

Nagroda II stopnia:

- mgr inż. Wioletta Godlewska z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Ocena stanu technicznego budynku byłej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku wraz z projektem adaptacji na komunalne potrzeby mieszkaniowe”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Artura Kopera

 

W kategorii prac licencjackich

Nagrody II stopnia

- lic. Małgorzata Kicińska z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu dochodów miasta Płock”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Krajewskiej

- lic. Sandra Adamska z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Uwarunkowania rozwoju ekosystemu startupów w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dr Moniki Burżackiej

 

3.    Nagrody Prezesa Zarządu PKN ORLEN

 

Nagroda I stopnia:

- mgr inż. Łukasz Pesta z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt.: „Analiza procesu mycia aminowego instalacji Hydrokrakingu destylatów próżniowych (HOWK)”, wykonaną pod kierunkiem dra hab. inż. Macieja Paczuskiego, prof. PW.

 

Nagroda II stopnia

- mgr inż. Kamil Wichrowski z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt.: „Wpływ warunków pracy układów adsorbentów na efektywność procesu adsorpcji wilgoci i dwutlenku węgla Wytwórni Tlenu i Azotu w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku” wykonaną pod kierunkiem doc. dr inż. Małgorzaty Petzel

 

Nagroda III stopnia

- inż. Michał Pesta z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt.: „Opracowanie modelu ośmiobiegowych płaszczowo-rurowych wymienników ciepła w stanie nieustalonym, na przykładzie wybranych regeneracyjnych wymienników instalacji DRW” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Mariana Trafczyńskiego

 

Wyróżnienia

 -mgr inż. Paulina Kędzierska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt.: „Badania właściwości przeciwstukowych parametrów lotnościowych i smarności paliw E10 i E10+” wykonaną pod kierunkiem doc. dr inż. Marzeny Majzner

- mgr inż. Julita Jasińska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt.: „Wpływ SBS na zmiany wybranych właściwości asfaltów” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tatiany Brzozowskiej

- lic. Milena Raurowicz z kierunku Ekonomia za pracę pt.: „Znaczenie systemu franczyzy w budowaniu sieci stacji paliw ORLEN” wykonaną pod kierunkiem dr Barbary Felic

 

4.    Nagrody Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins

 

Nagroda I stopnia

- inż. Daniel Bombała z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Rozpuszczalność wosku mazistego w oleju smarującym hyperkompresor na instalacji PE-LD” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego, prof. zw. PW

 

Nagroda II stopnia

- inż. Karolina Brzezińska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Wykorzystanie modeli matematycznych w celu określenia wskaźnika szybkości płynięcia w reaktorze 2R1201 dla przejść pomiędzy typami produkowanych polietylenów” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Grzegorza Makomaskiego

 

Nagroda III stopnia

- inż. Mateusz Piórkowski z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Wykorzystanie techniki NMR do pomiarów gęstości PE-LD” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Barbary Liszyńskiej

 

5.    Nagrody Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska

 

Nagroda I stopnia

- mgr inż. Piotr Kisielewski z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. „Projekt automatycznego przesuwu hederów do kukurydzy na linii produkcyjnej”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Mariusza Szredera;

 

Nagrody II stopnia:

- mgr inż. Alicja Kępczyńska z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. „Projekt techniczno-organizacyjny wybranego fragmentu procesu produkcji maszyn rolniczych z uwzględnieniem programu WCM”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Cezarego Wiśniewskiego

- mgr inż. Mateusz Gawliński z kierunek Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. „Sposoby i metody dostarczania części na linię montażową w celu zapewnienia ciągłości produkcji”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Roberta Dzierżanowskiego

 

Nagroda III stopnia

- inż. Bartosz Olęcki z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. „Usprawnienie procesu transportowego poprzez zastosowanie rozwiązania technicznego w zakresie transportu wewnętrznego w zakładzie mechanicznym CNHI”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Cezarego Wiśniewskiego

 

6.    Nagroda Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium

 

- inż. Ewelina Walkiewicz z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badanie czynników wpływających na przewodność elektryczną właściwą oleju napędowego” wykonaną pod kierunkiem doc. dr inż. Marzeny Majzner

 

7.    Nagrody Prezesa Zarządu BUDMAT

 

Nagroda I stopnia

- mgr inż. Piotr Wojtycki z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt budynku magazynowania wysokiego składowania z częścią biurową” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Kubissy

 

Nagroda II stopnia

- mgr inż. Sylwia Grala z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcyjny przekrycia z przestrzennych dźwigarów kratowych”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Marka Borkowskiego

 

Nagroda III stopnia

- inż. Michał Machowski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt modułowego systemu budynków świetlic wiejskich”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Dzięgielewskiego

 

8.    Nagrody Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

- mgr inż. Łukasz Majewski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt architektoniczno-konstrukcyjny wewnętrznego łącznika (przekrytego kopułą) w kompleksie hotelowym wraz z analizą porównawczą dwóch metod obliczeniowych” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Piotra Wilińskiego

- inż. Kamil Nowowiejski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt remontu zabytkowego budynku w zabudowie miejskiej”, wykonaną pod kierunkiem doc. dra inż. Marka Kapeli

- inż. Michał Jakub Oleksiak z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie muzealnym”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Sławomira Grabarczyka

 

9.  Wyróżnienia dla studentów za wyniki w nauce

 

Natalia Gasik II Budownictwo
Patrycja Kalbarczyk II Technologia chemiczna
Grzegorz Roguski II Budownictwo
Joanna Zasońska IV Technologia chemiczna
Joanna Obst IV Inżynieria środowiska
Damian Schodowski IV Mechanika i budowa maszyn
Michał Śliwka III Mechanika i budowa maszyn
Aneta Bugaj II Inżynieria środowiska
Alina Balicka II Ekonomia
Agata Obszyńska II Ekonomia

 

 Listy gratulacyjne