Dom Studencki Wcześniak dla Ukrainy

Dom Studencki Wcześniak dla Ukrainy

Na podstawie umowy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Gminą Miastem Płock zawartej w dniu 4 marca br., w Domu Studenckim „Wcześniak” PW Filii w Płocku kwaterowane są osoby uciekające z Ukrainy.

Akademik przygotował 100 miejsc noclegowych w pokojach 2-osobowych oraz udostępnił pomieszczenia socjalne. W Klubie Studenckim Filip zorganizowano stołówkę oraz miejsce zabaw dla dzieci.

Bardzo dużym zaangażowaniem podczas kwaterunku uchodźców wykazali się studenci Politechniki Warszawskiej oraz personel administracyjny Domu Studenckiego „Wcześniak”. Większość prac organizacyjnych związanych z kwaterowaniem, dystrybucją posiłków i darów wykonywanych jest własnymi siłami przez pracowników i studentów PW, a pomocą w porozumiewaniu się z uchodźcami służą mieszkający w akademiku nasi studenci z Ukrainy. Wsparcia uchodźcom udziela również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku i płocki Caritas.

Dzięki ogromnej aktywności społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, wszystkie działania pomocowe dla tak dużej grupy potrzebujących (w tym osób starszych i dzieci) przebiegają bardzo sprawnie.