Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej

Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej

W tym roku po raz pierwszy organizowany jest Budżet Partycypacyjny Politechniki Warszawskiej. Jego głównym celem jest zaangażowanie całej społeczności akademickiej do zgłaszania projektów mających na celu udoskonalenie uczelnianego kampusu, zgodnie z ideą dobra wspólnego.

To również studenci i pracownicy PW zadecydują poprzez głosowanie o tym, które ze zgłoszonych pomysłów zostaną zrealizowane.

Więcej informacji na temat akcji znajduje się na stronie TUTAJW razie pytań proszę o kontakt z Biurem ds. Promocji i Informacji: (22) 234 57 33.

banerek