Bezpłatne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym

Bezpłatne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym

Biuro Karier PW Filii w Płocku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie od dnia 1 września 2014 r. udostępnia dla wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku bezpłatne, indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym.

Indywidualne konsultacje zawodowe skierowane są do osób, które chcą uzyskać pomoc w:

 • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • budowaniu kontaktów z potencjalnym pracodawcą,
 • określeniu swojego potencjału zawodowego, predyspozycji i atutów na rynku pracy,
 • podejmowaniu decyzji związanych z dalszą edukacją lub z poszukiwaniem pracy.

 W ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego oferujemy wsparcie dla studentów i doktorantów w zakresie:

 • porad psychologicznych dotyczących wstępnego diagnozowanie zgłaszanych problemów z zakresu: oceny stanu psychicznego, kształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz porozumiewania się, kształtowania umiejętności radzenia sobie z emocjami i z trudnościami,
 • pomocy psychologicznej dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, np. w zakresie budowania wiary we własne możliwości, radzenia sobie ze stresem i trudnościami w nauce,
 • pomocy osobom będącym w kryzysie, tzn. przeżywającym rozterki, doświadczającym istotnej straty, odczuwającym zniechęcenie wobec siebie i innych, doświadczającym zmian w życiu, będącym w konflikcie z osobami bliskimi itp.,
 • wspierania w sytuacjach obniżenia możliwości adaptacyjnych wywołanych przejściową sytuacją trudną, w celu zmniejszenia ryzyka nadużywania alkoholu lub narkotyków, w tym również motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w sytuacjach tego wymagających,
 • pomocy w budowaniu pozytywnej samooceny, motywacji do działania i podejmowania decyzji, a także pomocy osobom odczuwającym trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu.

 Zgłoszenia przyjmowane są:

 • e-mailowo: biuro.karier@pw.plock.pl
 • telefonicznie: 725 992 120
 • osobiście: Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pok. 109

Po przyjęciu zgłoszenia pracownik Biura Karier PW Filii w Płocku uzgodni indywidualny dogodny termin i miejsce udzielenia porady.