Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

Cezary Supeł – Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Wł. Broniewskiego w Płocku wręczył Pani Prorektor Betlejemskie Światełko Pokoju niosąc nadzieję na lepsze jutro.

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej.

Stamtąd, dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania Światła od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów.