Absolwenci PW dumni ze swoich dyplomów

Absolwenci PW dumni ze swoich dyplomów

Znamy już wyniki Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów przeprowadzonego przez Sekcję Wspierania Badań Społecznych PW na zlecenie Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

Celem badania jest poznanie opinii absolwentów Uczelni na temat ukończonych studiów oraz uzyskanie informacji na temat ich aktualnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotem badania są: oferta edukacyjna Politechniki Warszawskiej oraz ścieżka edukacyjna i zawodowa absolwentów Uczelni.

Z badań wynika między innymi, że ponad połowa absolwentów uważa, że posiadanie dyplomu PW w dużym lub bardzo dużym stopniu ma pozytywny wpływ na ich szanse na rynku pracy.

Ponad 3/4 ankietowanych absolwentów deklaruje, że wybrałoby Politechnikę Warszawską ponownie.

Absolwenci najwyżej ocenili swój poziom rozwinięcia analitycznego myślenia, umiejętności przyswajania wiedzy, samorozwoju, otwartości na zmiany, umiejętności pracy w zespole i komunikatywności. Kompetencje których poziom jest najsilniej związany z dochodami absolwentów, czasem poszukiwania przez nich zatrudnienia oraz zadowoleniem z pracy to umiejętność analitycznego myślenia i wiedza specjalistyczna zdobyta na studiach.

Więcej informacji na stronie www.pw.edu.pl/Studenci/Aktualnosci/Absolwenci-PW-dumni-ze-swoich-dyplomow

Zobacz również pełny raport z monitoringu.