56. Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

56. Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Zapraszamy do udziału w uroczystości

Rektor, Rada Uczelni i Senat Politechniki Warszawskiej, Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych zapraszają na 56. Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023 w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w dniu 3 października 2022 r. o godz. 11:00.

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023
  • Wystąpienie Rektora Politechniki Warszawskiej
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Immatrykulacja
  • Przemówienie przedstawiciela studentów i doktorantów
  • Wręczenie nagród
  • Otwarcie Roku Akademickiego 2022/2023
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Jarosława Milewskiego nt. „Energetyka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans”
  • Gaudeamus igitur

 

Jego Ekscelencja Biskup Płocki zaprasza pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej w Płocku do udziału w ogólnodiecezjalnej Inauguracji Roku Akademickiego  2022/2023 połączonej z Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Papieskiego do Płockiej Bazyliki Katedralnej w dniu 16 października 2022 r. o godz. 10:00.