Ropa Naftowa i Produkty Naftowe

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przede wszystkim:

  • materiałoznawstwa oraz przygotowania do transportu i przerobu ropy naftowej,
  • kierunków i technologii przerobu ropy naftowej,
  • klasyfikacji i rodzajów produktów naftowych,
  • badania właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych,
  • jakości i właściwości eksploatacyjnych produktów naftowych,
  • zarządzania ropa naftową i produktami naftowymi,
  • logistyki ropy naftowej i produktów naftowych,
  • problemów ochrony środowiska w przemyśle rafineryjnym,
  • angielskiej terminologii rafineryjnej.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.