Kursy

Podstawy Programowania i Obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 1

(dla osób nieposiadających podbudowy teoretycznej z zakresu podstaw mechaniki)

Podstawy Programowania i Obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 2

(dla osób posiadających podbudowę teoretyczną z zakresu podstaw mechaniki)

Szkolenia z języków obcych

Szkolenia są skierowane do studentów, absolwentów i pracowników PW Filii w Płocku, a także do innych osób dorosłych, zainteresowanych tematyką szkoleń.