Zasady rekrutacji

I edycja
Planowany termin
rozpoczęcia edycji
Październik/listopad danego roku kalendarzowego
Sposób rekrutacji Tryb postępowania podczas zapisów i rejestracji
Informatyczny system
rekrutacyjny
Rekrutacja PW
Termin składania
dokumentów podczas rekrutacji
Połowa października danego roku kalendarzowego
Dokumenty wymagane
podczas rekrutacji
  • Dowód osobisty
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia
  • Wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz)
Punkt rekrutacyjny Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
pokój 214, poniedziałek - piątek, godz. 900- 1400
Zasady kwalifikacji Według kolejności zgłoszeń
Dodatkowe informacje

Kierownik studiów podyplomowych – doc. dr inż. Marzena Majzner

  • e-mail: Marzena.Majzner@pw.edu.pl
  • tel. 24 367-21-92

Kierownik Dziekanatu – mgr Dorota Chudzicka

  • e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl 
  • tel. 24 367-22-23