Zasady rekrutacji

I edycja
Planowany termin
rozpoczęcia edycji
Październik/listopad danego roku kalendarzowego
Sposób rekrutacji Instrukcja obsługi Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dla Kandydata na studia podyplomowe
Informatyczny system
rekrutacyjny
Rekrutacja PW
Termin składania
dokumentów podczas rekrutacji
Połowa października danego roku kalendarzowego
Dokumenty wymagane
podczas rekrutacji
  • Dowód osobisty
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia
  • Wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz)
Punkt rekrutacyjny Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
pokój 214, poniedziałek - piątek, godz. 900- 1400
Zasady kwalifikacji Według kolejności zgłoszeń
Dodatkowe informacje

Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni

  • e-mail: Marzena.Majzner@pw.edu.pl
  • tel. 24 367-21-92

Kierownik Dziekanatu – mgr Dorota Chudzicka

  • e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl 
  • tel. 24 367-22-23