Ogólne informacje o studiach

Ropa Naftowa i Produkty Naftowe
Organizator Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Kierownik
studiów
dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni
Charakterystyka
studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przede wszystkim:

  • materiałoznawstwa oraz przygotowania do transportu i przerobu ropy naftowej,
  • kierunków i technologii przerobu ropy naftowej,
  • klasyfikacji i rodzajów produktów naftowych,
  • badania właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych,
  • jakości i właściwości eksploatacyjnych produktów naftowych,
  • zarządzania ropa naftową i produktami naftowymi,
  • logistyki ropy naftowej i produktów naftowych,
  • problemów ochrony środowiska w przemyśle rafineryjnym,
  • angielskiej terminologii rafineryjnej.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania 2 semestry, 180 godzin
Tryb i miejsce
prowadzenia
studiów
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie niestacjonarnym w PW Filii w Płocku (zajęcia dydaktyczne są realizowane podczas dwu- lub trzydniowych zjazdów i mogą odbywać się w piątki, soboty i niedziele zgodnie z organizacją roku akademickiego, wynikającą z Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej oraz zgodnie z harmonogramem roku akademickiego).
Opłaty 5290 zł (za dwa semestry)