Technologia BIM w Projektowaniu i Realizacji Inwestycji Budowlanych

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nowoczesnego zarządzania projektami w oparciu o technologię BIM.

Słuchacze studiów poznają podstawy teoretyczne zarządzania i wielobranżowej koordynacji projektów przy użyciu metodyki BIM.
Celem studiów jest:

  • przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku menedżer BIM,
  • pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu procesów, narzędzi BIM i dobrych zasad tworzenia podstawowych dokumentów BIM,
  • przygotowanie słuchaczy do posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do modelowania, wykrywania kolizji, wymiany informacji, koordynacji projektów, planowania robót w technologii BIM,
  • przygotowanie słuchaczy do tworzenia bezpiecznego środowiska pracy zespołowej i zarządzania zespołem projektowo-realizacyjnym.

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów komputerowych. Pod opieką profesjonalnych trenerów i ekspertów z zakresu zarządzania procesami BIM słuchacze realizują zadania indywidualne i zespołowe, stosując przy tym najnowsze narzędzia do komunikacji i współpracy grupowej on-line.
Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.