Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Płocka

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Płocka

W dniu 2 lutego 2021 r. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta Płocka w ramach konkursu „Dyplom dla Płocka” za najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Nagrody osobiście przekazał Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski w obecności Pani Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Renaty Walczak.

Nagrody Prezydenta2
Nagrody Prezydenta2_1
Nagrody Prezydenta2_2
Nagrody Prezydenta2_3

Nagrody otrzymali:

W kategorii prac magisterskich

Wyróżnienia:

  • mgr inż. Adrian Andrzej Kalinowski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcji budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego,
  • mgr Aleksandra Lau z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Analiza struktury konsumpcji gospodarstw domowych w mieście Płock na tle powiatu płockiego”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Kludacz-Alessandri, prof. uczelni.

W kategorii prac inżynierskich

Nagroda II stopnia:

  • inż. Agata Strychalska z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Modernizacja żelbetowej niecki sportowej pływalni miejskiej”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego;

W kategorii prac licencjackich

Nagroda II stopnia:

  • lic. Joanna Kumińska z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Transakcje bezgotówkowe i gotówkowe w Polsce w latach 2010-2018 – analiza statystyczna tendencji i opinii młodzieży Płocka”, wykonaną pod kierunkiem prof. dra hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego,

Wyróżnienie:

  • lic. Magdalena Ślubowska z kierunek Ekonomia za pracę pt. „Postawy młodych konsumentów na rynku towarów ekologicznych w Płocku i powiecie płockim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Marleny Piekut

Dotychczas wyróżnienia te były wpisane w scenariusz inauguracji roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną taka forma była niemożliwa.