Wizyta uczniów z Płońska

Wizyta uczniów z Płońska

W dniu 19.11.2021 w murach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, na zaproszenie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, zagościli uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.

Goście zostali przywitani przez Panią Prorektor, dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni oraz Dyrektora Instytutu Budownictwa -  Pana dr inż. Artura Kopera. Głównym celem spotkania było zapoznanie licealistów z kierunkiem Inżynieria Środowiska o którym opowiedział dr hab. inż. Karol Prałat, profesor uczelni.

Wycieczka Płońsk 19.11.2021 (3)
Wycieczka Płońsk 19.11.2021 (6)

Mamy nadzieję, że naszych Gości spotkamy ponownie w murach Politechniki - tym razem już w roli studentów.Zajęcia pokazowe rozpoczęły się wykładem na temat odnawialnych źródeł energii przygotowanym przez studentów z Koła Naukowego KNiŚ. Po wysłuchaniu wykładu uczniowie zostali zaproszeni do udziału w zajęciach laboratoryjnych: laboratorium biologii, laboratorium wody i ścieków oraz laboratorium fizyki budowli.

Wycieczka Płońsk 19.11.2021 (10)
Wycieczka Płońsk 19.11.2021 (12)
Wycieczka Płońsk 19.11.2021 (21)
Wycieczka Płońsk 19.11.2021 (16)