Wizyta studentów kierunku Inżynieria środowiska w gostynińskim MPECu

Wizyta studentów kierunku Inżynieria środowiska w gostynińskim MPECu

28 maja 2024 roku studenci trzeciego roku kierunku Inżynieria środowiska, pod opieką dr inż. Anety Krajewskiej oraz mgr inż. Karoliny Wójcickiej, odwiedzili Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie.

Zwiedzanie rozpoczęło się od źródeł ciepła gostynińskiej ciepłowni, gdzie studenci zapoznali się z technologią wytwarzania ciepła. Kolejnym etapem była stacja uzdatniania wody, która odgrywa kluczową rolę w procesie przygotowania wody do obiegu ciepłowniczego. Uczestnicy wizyty mogli także zobaczyć modernizowane przyłącze sieci ciepłowniczej oraz wybrany węzeł ciepłowniczy, co pozwoliło im lepiej zrozumieć kompleksowość systemu ciepłowniczego.

Grupę zwiedzających oprowadzała pani Jolanta Nieć, pracownik MPEC-u i jednocześnie studentka studiów niestacjonarnych na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas wizyty była modernizacja ciepłowni. Studenci dowiedzieli się o bieżących pracach oraz planach na przyszłość, które mają na celu transformację sektora ciepłownictwa w zgodzie z nowoczesnymi trendami i metodami.

Wizyta w MPEC Gostynin była dla studentów wartościowym doświadczeniem, które umożliwiło im praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na studiach oraz lepsze zrozumienie wyzwań i możliwości, jakie stoją przed sektorem ciepłowniczym. Była to również doskonała okazja do nawiązania kontaktów zawodowych oraz inspiracja do dalszego rozwoju w dziedzinie inżynierii środowiska.

Gostynin_1
Gostynin_2
Gostynin_3
Gostynin_4