VIII edycja programu „Praktyki u Marszałka"

VIII edycja programu „Praktyki u Marszałka"

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do aplikowania do VIII edycji programu „Praktyki u Marszałka". 

Przebieg praktyk

VIII Edycja Praktyk u Marszałka zostanie zorganizowana i przeprowadzona w miesiącach lipiec-wrzesień 2024 r., w dwóch turach:

1. pierwsza tura - 1 lipca 2024 r. - 9 sierpnia 2024 r.;

  • maksymalnie 25 praktykantów we wskazanych komórkach;
  • 30 dni roboczych, 210 godzin.

2. druga tura - 19 sierpnia 2024 r. - 27 września 2024 r.;

  • maksymalnie 25 praktykantów we wskazanych komórkach;
  • 30 dni roboczych, 210 godzin.

Dla praktykantów przewidziano łącznie 50 miejsc.

Cel praktyk

Głównym założeniem programu „Praktyki u Marszałka" jest przybliżenie studentom organizacji Urzędu, jego otoczenia prawnego, realizowanych zadań, kultury organizacyjnej, misji i wdrożonych systemów zarządzania. W trakcie realizacji praktyk studenci poznają specyfikę działania urzędu marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami. Ważnym aspektem praktyk jest możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej.

ORGANIZACJA PRAKTYK:

  • Wymogi formalne

Praktyki skierowane są do osób, które zaliczyły pierwszy semestr studiów stacjonarnych (dziennych) licencjackich, inżynierskich lub magisterskich uczelni wyższych publicznych i prywatnych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Praktykantem może zostać osoba zamieszkująca na Mazowszu, która nie ukończy 26 lat, co najmniej do ostatniego dnia trwania praktyk. Na zakończenie praktyk każdy ze studentów otrzyma zaświadczenie o ich ukończeniu. Jednocześnie informuję, że w ramach praktyk nie podpisujemy z uczelniami porozumień.

  • Proces naboru i rekrutacji

Nabór na praktyki (tj. na pierwszą i drugą turę) będzie odbywał się od 2 do 19 kwietnia 2024 r. Osoby zainteresowane realizacją praktyk w Urzędzie, zobowiązane będą do rejestracji w programie poprzez założenie indywidualnego konta na podstronie „Praktyki u Marszałka" (zakładka „Oferty pracy" na stronie internetowej www.mazovia.pl lub strona http://praktyki.mazovia.pl) oraz do terminowego przesłania wypełnionego wniosku zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik do Regulaminu organizacji praktyk.

Podczas rekrutacji student będzie miał możliwość wyboru wydziału/biura ze struktury departamentu/kancelarii lub delegatury Urzędu Marszałkowskiego, w którym będzie realizował trwające półtora miesiąca (tj. 210 godzin) praktyki. O przyjęciu kandydatów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu decydują preferencje kandydata i przebieg procesu rekrutacji. Każdy ze studentów może uczestniczyć tylko w jednej turze praktyk w danym roku kalendarzowym.

  • Realizacja praktyk

Program będzie realizowany w siedzibach Urzędu zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz w delegaturach w Ostrołęce i Płocku. Praktykantowi z tytułu realizacji praktyk będzie przysługiwało wynagrodzenie.

  • Opiekunowie praktyk

W tajniki pracy Urzędu wprowadzi praktykanta jego opiekun, którym będzie jeden z pracowników wybranej przez praktykanta komórki organizacyjnej Urzędu. Praktyki będą odbywały się zgodnie z przygotowanym programem i zakresem zadań.

Aktywnymi uczestnikami programu będą również inni pracownicy Urzędu - eksperci prowadzący spotkania tematyczne, mające na celu przybliżenie określonych zagadnień istotnych z punktu widzenia przyszłych pracowników administracji. 

  • Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu programu „Praktyki u Marszałka" będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie od 2 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji na stronie Urzędu