VII Kongres Polska Chemia

VII Kongres Polska Chemia

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaprasza naukowców i studentów na VII Kongres Polska Chemia. Największe w Europie Centralnej wydarzenie branży chemicznej odbędzie się już 16 września. Bezpłatna rejestracja dostępna  na stronie  http://www.kongrespolskachemia.pl.

Atrakcyjny program wydarzenia

Tematyka VII Kongresu Polska Chemia skupiać się będzie wokół trzech obszarów tematycznych:

- gospodarka,

- środowisko,

- człowiek.

W trakcie debat i paneli będą poruszane zagadnienia, które są obecnie najważniejsze dla sektora chemicznego i całego przemysłu, uwzględniając oczywiście wpływ pandemii COVID-19. Przemysł chemiczny czeka wiele wyzwań, m.in. skutki kilkumiesięcznego zamrożenia gospodarki, intensyfikacja aktywności regulacyjnej UE i nowe trendy, które zaczynają odgrywać kluczową rolę w rozwoju Polskiej Chemii. Zagadnienia środowiskowe będą szczególnie istotne w ciągu najbliższych lat, co z pewnością przełoży się na całą gospodarkę. Poruszonych zostanie także wiele innych kwestii, takich jak: inwestycje, innowacje, kadry, transport i dystrybucja oraz technologie 4.0.

Multimedialne przedsięwzięcie, a nie webinarium

Tegoroczny Kongres Polska Chemia to ogromne multimedialne przedsięwzięcie, które nie ma nic wspólnego z tradycyjnym webinarium. Polska Izba Przemysłu Chemicznego postawiła na najnowsze technologie i siódmą edycję przygotowała w wyjątkowej formule tv. Uczestnicy będą mogli zobaczyć całodzienny program telewizyjny o charakterze publicystyczno-branżowym, a dzięki interaktywnym rozwiązaniom, każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie na temat najważniejszych aspektów związanych z przemysłem chemicznym.

Oprócz obejrzenia interesującego programu telewizyjnego, każdy będzie mógł także odwiedzić wirtualne stoiska partnerskie, pobrać aktualne informacje, a dodatkowo cały program będzie tłumaczony symultanicznie na język angielski. Warto dodać, że dla wszystkich uczestników dostępne będzie aktualne, elektroniczne wydanie Magazynu Polska Chemia i multimedialne informatory kongresowe.

Bezpłatna rejestracja na stronie: http://www.kongrespolskachemia.pl.

   

Ramowa agenda VII Kongresu Polska Chemia:

10.00 OFICJALNE OTWARCIE VII KONGRESU POLSKA CHEMIA

I DEBATA STRATEGICZNA: Polska Chemia w czasie i po pandemii – ocena i priorytety branży

11.00-12.00 CZAS NA KLIMAT

I PANEL: Unijne ambicje klimatyczne, a nasze możliwości

II PANEL: Zielona Energia Polskiej Chemii

Rozmowy z ekspertami

12.00-14.00 CZAS NA INNOWACJE

II DEBATA STRATEGICZNA: Inwestycje obecnych czasów - jaki będzie przemysł przyszłości?

III PANEL: Siły napędowe innowacji - wyzwania stojące przed branżą i społeczeństwem

IV PANEL: Rozwój Polskiej Chemii - B+I w obliczu wyzwań

V PANEL: Ludzie i wiedza niezbędnym ogniwem tworzenia innowacji

VI PANEL: Kluczowe inwestycje Polskiej Chemii

Rozmowy z ekspertami

14.00-14.20 Przerwa na lunch - blok reklamowy Partnerów Strategicznych

14.20-16.00 CZAS NA ŚRODOWISKO

III DEBATA STRATEGICZNA: Zielone ambicje Europy w obecnej sytuacji gospodarczej Polski VII PANEL: Zielone Trendy, czy przemysł jest gotowy na zmiany?

VIII PANEL: Bezpieczeństwo żywnościowe Polski - znaczenie zrównoważonej chemii

IX PANEL: W trosce o planetę - Polska Chemia odpowiedzialna za środowisko

Rozmowy z ekspertami

16.00-17.15 CZAS NA BEZPIECZEŃSTWO

X PANEL: Narzędzia 4.0 codziennością i przyszłością Polskiej Chemii

XI PANEL: Sposoby na bezpieczeństwo w przemyśle

XII PANEL: FRP #Chemia dookoła nas

Rozmowy z ekspertami

 

17.15-17.30 PODSUMOWANIE VII KONGRESU POLSKA CHEMIA