Uroczystość Wręczenia Dyplomów 2017

Uroczystość Wręczenia Dyplomów 2017

Do 22 października został wydłużony termin zapisów na uroczystość

Przypominamy również, że osoby, które nie odebrały i nie odbiorą dyplomów osobiście w Warszawie (tylko ci absolwenci, którzy wezmą udział w uroczystości) muszą do 1 listopada 2017 r. złożyć w dziekanacie WBMiP lub sekretariacie KNEiS upoważnienie, na podstawie którego my będziemy mogli odebrać dyplomy z Warszawy i wręczyć je podczas uroczystości 24 listopada.

W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1,5 do 2 godzin. Dokładny plan i harmonogram uroczystości oraz lista uczestników zostaną ogłoszone na początku listopada 2017 r.

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 1 września do dnia 15 października 2017 r. wpłaty w wysokości 45 zł.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock
Bank Pekao SA I Oddział w Płocku 
09 1240 3174 1111 0010 5590 9452 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) i telefon kontaktowy. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w uroczystości.

Informacje dostępne:
• w dziekanatach WBMiP (pok. 213 i 215 GG; tel.: 24 367 21 54 i 24 367 21 52; e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl)
• w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail: knes@pw.edu.pl),
• w Biurze Karier (pok. 224 tel. 725 992 120 e-mail: bk.plock@pw.edu.pl).