Szkolenie: Spadochron - jak planować karierę zawodową

Szkolenie: Spadochron - jak planować karierę zawodową

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku w dniach 12 – 16 lutego w godzinach 10:00 – 15:00 organizuje zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego „Spadochron jak planować karierę zawodową (szkolenie wg programu R.N. Bollesa)”. 

Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy wszystkie osoby, które chcą sprecyzować własne cele zawodowe. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości posiadanych predyspozycji oraz zaplanowanie działań prowadzących do ich realizacji. Uczestnicy uświadomią sobie swoje mocne strony zawodowe i określą ich przydatność na rynku pracy, nabędą umiejętności docierania do informacji niezbędnych do osiągnięcia postawionych celów. Zajęcia będą inspiracją do generowania pomysłów na przyszłość zawodową. 

„SPADOCHRON” jest najpopularniejszym na świecie programem doradztwa personalnego dla osób planujących karierę zawodową, szukających pracy i zmieniających zawód. Podczas pięciodniowego kursu uczestnicy poznają praktyczne metody rozpoznawania swoich talentów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. To kompletny, sprawdzony i skuteczny sposób na miękkie lądowanie na rynku pracy.

Dzięki szkoleniu:

  • wytyczysz swoją drogę rozwoju zawodowego
  • odkryjesz swoje indywidualne zainteresowania i predyspozycje do wykonywania określonej pracy
  • dokonasz bilansu umiejętności i analizy osobistych osiągnięć
  • określisz optymalny sposób wykorzystania własnych talentów w karierze zawodowej
  • nauczysz się jak zdobywać informacje o możliwościach zatrudnienia w wybranych miejscach pracy
  • poznasz techniki prezentowania talentów potencjalnym pracodawcom w cv, liście motywacyjnym, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Spotkania są bezpłatne; zapisy odbywają się do dnia 6 lutego w siedzibie Filii WUP w Płocku, ul. Kolegialna 19, I piętro, pokój 115, telefonicznie 24 264 03 75 bądź mailowo m.mucka@wup.mazowsze.pl.