Szkolenia zawodowe F-gazy

Szkolenia zawodowe F-gazy

wśród ostatnich roczników studiów, nt. możliwości zdobycia przez studentów uprawnień zawodowych na tzw. "F-gazy".

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku organizuje szkolenie wraz z egzaminem, które mogą być w 100% sfinansowane w ramach realizowanego projektu „Szansa dla Młodych z POWER-em !”. 

Celem  głównym projektu jest polepszenie sytuacji na rynku pracy wśród młodych (w wieku do 29 lat) osób z grupy NEET oraz osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu Mazowsza (tj. z Miasta Płocka, powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego).

W ramach projektu ZDZ proponuje bezpłatne  szkolenie z egzaminem UDT w zakresie F-gazów. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu powinni być zatrudnieni  na okres przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 3 miesięcy.

Osoba do kontaktu ze strony ZDZ:

  • p. Monika Piotrowska-Wojtalewicz 
  • tel. 24 262-86-89 (wew. 19)

Dla osób które kończą studia i zamierzają się zajmować odnawialnymi źródłami energii - pompami ciepła, czy mieć do czynienia z agregatami chłodniczymi, układami chłodzenia i klimatyzacji, jest to doskonała okazja na zdobycie uprawnień zawodowych.