Student budownictwa wyróżniony przez Prezydenta Płocka

Student budownictwa wyróżniony przez Prezydenta Płocka

W piątek 28 listopada, w trakcie Uroczystego Wręczenia Dyplomów na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, oprócz dyplomu inżyniera, list gratulacyjny od prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego odebrał inż. Dominik Iwański - obecnie student studiów II stopnia na kierunku Budownictwo, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.

Wyróżnienie zostało przyznane za pracę inżynierską „Projekt remontu konstrukcji nośnej Wieży Zegarowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku” wykonaną pod opieką dr inż. Krzysztofa Kamińskiego.

Dzięki pracy udało się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy konstrukcja wieży zegarowej opactwa utrzyma ciężar nowego dzwonu św. Zygmunta (był on dwukrotnie niszczony w 1918 i 1941 roku, a jego historia sięga średniowiecza), który to temat od lat rozpala serca płocczan. Pytanie czy stara wieża wytrzyma i czy bicie dzwonu nie wpłynie niekorzystnie na mury pozostawało bez odpowiedzi, ponieważ na odpowiednie ekspertyzy potrzeba było dużo pieniędzy. Z pomocą przyszli jednak właśnie Krzysztof Kamiński i Dominik Iwański, których działania przybliżyły realizację marzeń o powrocie "Zygmunta".

Promotor pracy przyznaje, że praca jaką wykonał jego podopieczny nie była na poziomie studiów inżynierskich, ale o szczebel wyżej. Dzięki niej, po przeglądzie konstrukcji dzwonnicy pod względem mykologicznym można już będzie opracowywać pełnoprawną ekspertyzę pozwalającą na zawieszenie dzwonu.

Uroczyste Rozdanie Dyplomów 2014 30