Seminarium "Nauka z pasją" 2017 - relacja

Seminarium "Nauka z pasją" 2017 - relacja

W dniu 7 grudnia 2017 roku już po raz piąty odbyło się na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku Seminarium Naukowe "Nauka z pasją" zorganizowane przez Studenckie Centrum Nauki. W seminarium wzięli udział członkowie kół naukowych, studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej oraz zaproszeni goście.

Studenckie Centrum Nauki skupia koła naukowe działające m.in. w obszarach chemii, mechaniki, budownictwa, inżynierii środowiska i ekonomii. Coroczne seminarium naukowe jest jedną z form realizacji zasadniczego celu i idei działalności Studenckiego Centrum Nauki i służy integracji studenckiej działalności naukowej, ułatwieniu wymiany informacji i promocji działalności naukowej studentów oraz współpracy przy realizacji interdyscyplinarnych projektów również ze studentami innych uczelni i uczniami płockich szkół średnich.

Tegoroczne seminarium rozpoczął dr inż. Marcin Koper - Kierownik Projektu w Biurze Realizacji Inwestycji Majątkowych PKN ORLEN S.A. oraz absolwent naszej uczelni, który zaprezentował referat nt. "Budowa Elektrowni gazowo-parowej na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku". Następnie studenci z Komisji Zagranicznej Samorządu Studentów przedstawili informacje nt. mobilności studenckiej i możliwości współpracy kół naukowych z ośrodkami zagranicznymi.

W drugiej części Seminarium "Nauka z pasją" miały miejsce prezentacje kół naukowych działających w ramach Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Studenci zaprezentowali roczną działalność:

  • Koła Naukowego Budownictwa KONSTRUKTOR,
  • Koła Naukowego SONDA,
  • Płockiego Naukowego Koła Chemików,
  • Koła Naukowego Inżynierii Środowiska,
  • Studenckiego Forum BCC,
  • Koła Naukowego Mechaników ROTOR.

Uczestnicy seminarium poznali między innymi to, jak przebiegały prace przy realizacji grantów rektorskich, jak koła współpracowały ze szkołami średnimi oraz jak przebiegały projekty naukowe i edukacyjne. We wszystkich prezentowanych projektach można było zauważyć duże zaangażowanie naukowe studentów i umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy zdobywanej na uczelni. Po sesji w siedzibie Studenckiego Centrum Nauki uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, spostrzeżeń, bliższego poznania uczestników seminarium i dyskusji o planach dalszej działalności.

Organizacja Seminarium Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się dzięki wsparciu finansowemu PKN ORLEN S.A.

scn 2017 1 (1)
scn 2017 2
scn 2017 1 (4)
scn 2017 1 (3)
scn 2017 1 (5)

Fotorelacja