Projekt ZMIANA

Projekt ZMIANA

Jeśli zastanawiasz się jak pokierować swoim życiem, masz trudności w określeniu swojej ścieżki zawodowej, zastanawiasz się jaki tkwi w Tobie potencjał lub nie masz pomysłu jak zmotywować się do kolejnych działań - skorzystaj z indywidualnych sesji coachingowych w Biurze Karier!

Czym jest coaching?

„Coaching to metoda wpierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań”.

Izba Coachingu, www.izbacoachingu.com

Profesjonalnie przeprowadzony coaching może przyczynić się do:

 • osiągnięcia osobistych celów
 • zmiany nastawienia do problematycznej kwestii
 • podjęcia ważnej lub trudnej decyzji
 • odnalezienia swoich mocnych strony i odkrycia w sobie potencjału
 • przeanalizowania możliwości i znalezienia rozwiązania w trudnej sytuacji
 • szybszego i sprawniejszego zrealizowania trudnego zadania
 • zrealizowania czegoś ważnego, co ciągle jest odkładane na później

 

Sesje coachingowe mają charakter bezpłatny. Odbywają się w miejscu ustalonym z coachem (Warszawa), poprzez telefon lub program skype.

Coaching jest PROCESEM – obejmuje 4 sesje indywidualne. Terminy sesji coachingowych ustalane są między coachem a coachee.

  

Jak możesz zacząć?

Zapisy (pierwszeństwo dla absolwentów i doktorantów PW) odbywają się za pośrednictwem platformy kariery Career Center.

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie regulaminu dostępnego w Biurze Karier (pok. 224 GG) oraz odbycie rozmowy z koordynatorem Projektu (Ewą Kluczek-Woźniak tel. 22 234 63 67) dotyczącej motywacji do uczestnictwa w sesjach coachingowych.

 

Z kim będą prowadzone sesje coachingowe:

Iwona X Kunach                         

 • Certyfikowany coach ICF ACC, trener biznesu, zarządzania zmianą, FRIS®, Scrum Master
 • Członek ICF Mazowsze
 • Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła podczas współpracy z firmami korporacyjnymi z branży telekomunikacyjnej (Xerox, Netia, Orange, UPC) w zakresie zarządzania projektami i produktami, sprzedaży i szkoleń. W ramach pracy jako trener realizuje wiele projektów coachingowych indywidualnych i grupowych, szkolenia w zakresie wzrostu efektywności osobistej, skutecznej i efektywnej komunikacji, rozwoju umiejętności interpersonalnych i liderskich, rozwoju biznesu, budowania relacji pomiędzy zespołami. Współpracuje z Fundacją YBP (Youth Business Poland) w roli mentora, gdzie jej celem jest wsparcie przedsiębiorców w budowaniu kompetencji liderskich oraz interpersonalnych.
 • Iwona podczas szkoleń łączy swoje doświadczenie zawodowe z rolą trenera, mentora i coacha, dzięki temu znacznie skuteczniej pomaga klientom, lepiej rozumieć ich wyzwania, dobiera efektywniejsze metody pracy, potrafi szybciej dotrzeć do sedna problemu
 • Najważniejsze dla Iwony jest ZADOWOLENIE klienta i efektywność osiągania przez niego celów. W pracy kieruje się otwartością na ludzi, umiejętnością wywierania wpływu i motywowania. Szukając swojej drogi, w której jeszcze bardziej realizuje siebie, odkryła coaching, który stał się spełnieniem jej pasji, poszukiwania w człowieku jego potencjału, motywacji, wsparcia w osiąganiu celów. Taka praca daje jej ogromne poczucie satysfakcji i samorealizacji, dzięki czemu jest bardzo efektywna.