Podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Biuro Karier PW oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT po raz szósty przeprowadziły badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów. Wśród jego uczestników znalazły się 2018 osób, które w ostatnich latach ukończyły naszą Uczelnię, przede wszystkim absolwenci z rocznika 2015/2016. Głównym celem badania jest poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej, a także zdobycie informacji o ich sytuacji na rynku pracy.

Prezentacja wyników - do pobrania

Wnioski wypływające z przeprowadzonych ankiet udowadniają wysoki poziom kształcenia w Politechnice Warszawskiej i świetne przygotowywanie młodych ludzi do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Aż 78,4% uczestników badania jest zatrudnionych na umowę o pracę, z tego 67,1% w firmach o zasięgu międzynarodowym. U 80% badanych wykonywana praca związana jest z kierunkiem studiów w minimum średnim stopniu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie absolwentów w przypadku pierwszej pracy wynosi 3100 zł netto. Najwyższe zarobki sięgają 20 000 zł netto i dotyczą własnej działalności gospodarczej. 11% wszystkich uczestników ankiety prowadzi własną firmę.

Ponad połowa (56,1%) badanych w ogóle nie musiała pracy szukać, bo została zatrudniona z inicjatywy pracodawcy albo firmy HR, kolejne 29,5% znalazło interesującą posadę w mniej niż 3 miesiące. 

Absolwenci pozytywnie oceniają studia na Politechnice Warszawskiej. Ponad połowa z nich wybrałaby dzisiaj ten sam kierunek, a kolejne 27,7% zdecydowałoby się na inne studia, ale także prowadzone na naszej Uczelni. Zdaniem połowy respondentów dyplom PW ma duży lub bardzo duży wpływ na zwiększenie szans na znalezienie dobrej pracy.

Warto także dodać, że aż 85,5% biorących udział w badaniu uważa się za ludzi szczęśliwych.

MKZA jest badaniem ilościowym, realizowanym z zastosowaniem metody sondażu. W badaniach wykorzystano technikę ankiety internetowej, narzędziem badawczym był kwestionariusz dostępny on-line do samodzielnego wypełnienia. Ankieta została przeprowadzona za pomocą systemu ankietowego w dniach 9-19 czerwca 2017 r.

 

Drogi Studencie/Absolwencie - jeśli chcesz przyczynić się do realizacji naszego badania i przekazać nam swoją opinię, serdecznie zapraszamy do kontaktu przez e-mail biurokarier@pw.edu.pl