Nowy projekt Koła Konstruktor

Nowy projekt Koła Konstruktor

19 lutego 2019 r. Koło Naukowe Budownictwa Konstruktor rozpoczął nowy projekt dotyczący polowych obserwacji skutków reakcji alkalia-kruszywo w betonie w warunkach naturalnego oddziaływania środowiskowego.

Projekt badawczo-edukacyjny jest aktywną formą rozpowszechnienia wyników Projektu RID I-37 „Reaktywność alkaliczna kruszyw krajowych” wśród studentów kierunku Budownictwo. Wykonane zostały bloki o wymiarach 30x30x30 cm z sześciu mieszanek betonowych. Użyto dwóch rodzajów cementu CEM I 42,5R i CEM III 42,5N z cementowni Małogoszcz oraz dwa krajowe kruszywa, uznawane za reaktywne. Mieszanki z cementem CEM I 42,5 wykonano róznież w wersji ze podwyższoną do 5,5 kg/m^3 mieszanki zawartością alkaliów. Planowane jest umieszczenie próbek na poletku doświadczanym, a następnie monitorowanie ich stanu oraz dokładny pomiar odkształceń w czasie 10 lat trwania projektu. Sponsor projektu: ATLAS Sp z o.o.

projekt knb konstruktor (1)
projekt knb konstruktor (2)
projekt knb konstruktor (5)
projekt knb konstruktor (4)