"Legia Akademicka" – program szkolenia dla studentów w PW

"Legia Akademicka" – program szkolenia dla studentów w PW

Politechnika Warszawska bierze udział w programie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Uprawnieni

Do udziału w Legii Akademickiej może zgłosić się każda osoba spełniająca jednocześnie dwa warunki:

  1. posiada obywatelstwo polskie oraz
  2. jest studentem studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Program skierowany jest do studentów Politechniki Warszawskiej i innych szkół wyższych publicznych i niepublicznych.

Wnioski

Wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale ds. Studiów Politechniki Warszawskiej (ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717) do 18.12.2019 r. w godzinach 8.00-15.00.

Zakres szkolenia teoretycznego

Program szkolenia teoretycznego obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, które obejmują wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Przebieg dalszego szkolenia

Student-ochotnik, po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP podczas wakacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch turach po 6 tygodni, każda tura składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 104,03 zł. Wynagrodzenie to nie jest wliczane do dochodu i jest nieopodatkowane.

Dalsze informacje

Szczegółowe informacje na temat programu Legia Akademicka są dostępne na stronie www.legiaakademicka.wp.mil.pl.