KNIŚ na targach POL-ECO w Poznaniu

KNIŚ na targach POL-ECO w Poznaniu

W dniu 20.10.2022 r odbyła się wycieczka Koła Naukowego Inżynierii Środowiska do Poznania na Targi POL-ECO.

Wydarzenie to poświęcone było gospodarce komunalnej oraz technologiom związanym z ochroną środowiska i recyklingiem odpadów. W ramach wycieczki członkowie Koła Naukowego mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami związanymi z utylizacją i recyklingiem odpadów. Ponadto studenci uczestniczyli w panelach dyskusyjnych oraz wykładach na temat gospodarki zrównoważonej. W wycieczce udział wzięło 14 studentów i 2 opiekunów.

 

Sponsor wyjazdu

logo orlen
Wyjazd KNIŚ 4
Wyjazd KNIŚ 6