Dyplom dla Płocka

Dyplom dla Płocka 2020

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1958/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku ogłosił XVI edycję konkursu „Dyplom dla Płocka" na najlepsze prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie w roku akademickim 2020/2021.

Zakres prac powinien dotyczyć wybranej problematyki związanej z Płockiem we wszystkich dziedzinach jego funkcjonowania. Prace mogą mieć charakter propozycji organizacyjnych rozwiązań problemów miasta, projektów innowacyjnych o charakterze technicznym, technologicznym itp. Szczegółowe zasady konkursu określone zostały w regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

Zgodnie z pkt. II ppkt. 4 regulaminu ustala się dwa etapy konkursu:

1) I etap - uczelniany - komisje uczelniane wyłaniają po trzy najlepsze prace w kategorii prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich; uczelnie zgłaszają swoje propozycje Organizatorowi,

2) II etap - prace zgłoszone przez uczelnie zostaną rozpatrzone i ocenione przez Komisję, która przedstawi w formie decyzji propozycje najlepszych prac Organizatorowi. Organizator podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie.