Dofinansowanie do każdych studiów dla niepełnosprawnych płocczan

Dofinansowanie do każdych studiów dla niepełnosprawnych płocczan

Rusza kolejna edycja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawni studenci mogą starać się o dofinansowanie

Program obejmuje każdy rodzaj studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę, czyli opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Studenci zainteresowani uzyskaniem dofinansowania z programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski: od 9 do 30 marca 2018 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018, od 1 września do 10 października 2018 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/201

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 63.