Kolejna korzyść ze studiowania w Płocku

Kolejna korzyść ze studiowania w Płocku

Dlaczego warto studiować właśnie w Płocku? Powodów jest wiele. Najnowszym z nich jest 5 000 zł czyli „Grant na start” - program pilotażowy miasta na rzecz wsparcia młodych ludzi i płockich szkół wyższych.

Program polega na wypłacaniu z budżetu miasta stypendiów w wysokości 5 tys. zł dla osób, które w tym roku podejmą studia w Płocku. Celem programu jest bowiem m.in. zachęcenie młodzieży do studiowania w płockich szkołach wyższych.

Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku przydzielone zostały cztery stypendia: 2 dla Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (kierunki: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna) oraz 2 dla Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (kierunek Ekonomia). Otrzymają je nowoprzyjęci studenci pierwszego roku studiów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki na każdym z wydziałów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w roku akademickim 2021/2022. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilka osób komisja bierze pod uwagę inne udokumentowane osiągnięcia, np. wyniki uzyskane w olimpiadach, czy konkursach. Studenci mogą z grantów np. opłacić uczestnictwo w kursach, szkoleniach, nabyć literaturę naukową, czy kupić sprzęt, np. komputer, oprogramowanie, drukarki, a także pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, czy dostęp do Internetu. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Urzędu Miasta.

 

Deklaracje w sprawie uczestnictwa w programie "Grant na start" będą przyjmowane w Politechnice Warszawskiej w Filii w Płocku drogą e-mailową, do końca października 2021 r., odpowiednio na adresy e-mailowe Dziekanatu WBMiP i Sekretariatu KNEiS.

 

Warto tu również wspomnieć, że w ramach zachęcania studentów do podejmowania w swoich pracach inżynierskich, licencjackich i magisterskich tematów dotyczących różnych zagadnień gospodarczych, społecznych czy technicznych  miasta Płocka organizowany jest co roku konkurs "Dyplom dla Płocka". Autorzy wyróżniających się prac mogą w nim uzyskać nagrody finansowe. Pierwsza nagroda wynosi 4 tys. zł.

Studia w Płocku polecamy jednak nie tylko ze względu na benefity w trakcie studiów czy z racji mniejszej „konkurencji” punktowej przy przyjęciach niż np. w Warszawie. Studiując na Politechnice Warszawskiej w Płocku uzyskuje się najbardziej ceniony przez pracodawców dyplom polskiej uczelni technicznej (według rankingu Perspektyw 2021). Ponadto łatwiej jest rozpocząć karierę zawodową w przedsiębiorstwach i instytucjach tego Miasta, co wynika z faktu, że studenci mają okazję zdobywać w nich doświadczenie już w trakcie studiów. Staże, praktyki, stypendia zakładowe, tematy prac dyplomowych realizowanych na rzecz i często nagradzanych przez pracodawców, to coś czym szczyci się nasza Uczelnia.

Chcesz poznać więcej powodów dlaczego warto studiować w płockim kampusie Politechniki Warszawskiej? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi m.in. tutaj.