Współczesne problemy rozwoju gospodarczego - relacja z konferencji

Współczesne problemy rozwoju gospodarczego - relacja z konferencji

Celem V Międzynarodowej Konferencji, która miała miejsce 18-19 maja 2017 r. była wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań ekonomii oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego" pod hasłem " Aktualne wyzwania ekonomii z perspektywy teorii i praktyki gospodarczej” zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe SONDA działające przy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. 

Konferencja rozpoczęła się w Audytorium Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku. Integralną częścią Konferencji było spotkanie studentów z pracodawcami i przedstawicielami biznesu, czyli PIERWSZE KROKI NA RYNKU PRACY, mające m.in. na celu dążenie do doskonalenia programów kształcenia w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Otwarcia spotkania dokonała dr Barbara Felic, Zastępca Dyrektora ds. Studiów KNEiS.

Grupę PKN ORLEN reprezentowały Panie: Małgorzata Maliszewska-Miętek, Kierownik Zespół Rekrutacji Obszar Kadr PKN ORLEN S.A., Agnieszka Gonet-Patla, członek Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., Anna Chojnoska, Dział ds. Personalnych ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Wśród prelegentów znaleźli się również Dariusz Boszko, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Zbigniew Bryła, Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku, Krzysztof Buczkowski, Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, Izabela Chęcińska, CNH Industrial Sp. z o.o., Monika Jarzębska, Urząd Skarbowy w Sierpcu, Monika Jasińska, Urząd Skarbowy w Płocku, Kierownik Działu Sekretariatu, Iwona Sierocka, Wicestarosta Płocki, Aleksandra Słupska, Koordynator ds. komunikacji i edukacji, ZUS Oddział w Płocku, Krzysztof Sulkowski, Softhard S.A. Płock, Marcin Zawadka, Wójt Gminy Słupno.

kneis 2017 (1)
kneis 2017 (2)
kneis 2017 (5)

Po spotkaniu studentów z pracodawcami rozpoczął się panel główny Konferencji, a jego otwarcia dokonali dr Magdalena Kludacz-Alessandri i dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. PW.

Pierwszy panel naukowy poprowadziła dr Magdalena Kludacz-Alessandri z Kolegium Nauk Ekonomicznych Społecznych i dr inż. Bożena Szczucka-Lasota z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wystąpili w nim prelegenci zagraniczni i polscy. Dr inż. Bożena Szczucka-Lasota zaprezentowała referat pt. „Optimization of the process of substitution of grindings wheel as the source of economic benefits for the organization”, a następnie prof. Aniko Kalman z Budapest University of Technology and Economics wygłosiła referat „Business models and social cultural factors, empowering learning societies”. Mecenas Karol Szymański  z RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni przedstawił „Rada Nadzorcza i nadzór sprawowany w spółkach kapitałowych”. Następnie referat „Najczęstsze pomysły realizowane w płockim AIP - studium przypadku” wygłosił Tomasz Wysocki z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

kneis 2017 (4)
kneis 2017 (6)

Wygłoszone referaty dotyczyły między innymi problemów konsumpcji, innowacji i przedsiębiorczości.

Referaty przygotowane na konferencję zostały nadesłane przez naukowców i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w konferencji udział wzięli między innymi prelegenci z:

 • Budapest University of Technology and Economics,
 • Technical University Environmental, Lithuania,
 • Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education Ukraine,
 • University of Beira Interior, Covilha, Portugalia,
 • University of Latvia,
 • Istanbul Medipol University,
 • The College of Regional Development in Prague and Faculty of Edukacion, Charles University,
 • Uman National University of Horticulture,
 • Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
 • Uniwersytet Finansów i Ekonomii w Ułan Bator, Mongolia,
 • Politechniki Śląskiej,
 • Politechniki Częstochowskiej,
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
kneis 2017 (7)

Referaty zaprezentowano w kilku sesjach plenarnych, które  poprowadzili pracownicy naukowi Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych: dr Magdalena Kludacz-Alessandri, dr Barbara Felic, dr inż. Marlena Piekut, dr Katarzyna Osiecka, dr Monika Burżacka, mgr Magdalena Kapela. Po każdym panelu naukowym była możliwość dyskusji. Wszystkie wystąpienia przygotowane były profesjonalnie i wzbudziły zainteresowanie wśród słuchaczy. Niebawem organizatorzy konferencji planują wydanie monografii, która jest już w trakcie przygotowania.

Drugiego dnia Konferencji odbyły się warsztaty "Ekonomia - to się opłaca", w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie. Studenci z Koła Naukowego Sonda zaprezentowali uczniom zagadnienia związane przedsiębiorczością i organizacją pracy oraz perspektywy kariery zawodowej przyszłych ekonomistów. Uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali krótki test, zostali nagrodzeni.

kneis 2017 (9)

Sponsorem Konferencji był PKN ORLEN S.A.

Orlen