VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Relacja

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Relacja

Dnia 12 kwietnia 2019 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego” organizowana przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych i Koło Naukowe SONDA. 

Konferencja rozpoczęła się w Auli Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku, a jej otwarcia dokonali Dyrektor KNEiS dr hab. inż. Renata Walczak oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

Panel główny poprowadziła Pani dr Katarzyna Osiecka oraz członek Koła Naukowego SONDA Pan Emil Zelma. Wykład praktyczny Jak znaleźć się na rynku pracy po studiach? wygłosił Pan Paweł Staniszewski, reprezentujący firmę MicroStrategy Poland.

W przerwie między panelami członkowie Koła Naukowego SONDA zorganizowali poczęstunek, ze środków sponsora konferencji PKN Orlen.

Po panelu głównym odbyły sie dwa panele naukowe, które poprowadzili wraz z naukowcami z Politechniki Śląskiej Pani mgr Magdalena Kapela (Gospodarka, przedsiębiorstwo, prawo) i Pani dr inż. Marlena Piekut (Konsumpcja, konsument, rynek).

Referaty przygotowane na konferencję zostały nadesłane przez naukowców i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w konferencji udział wzięli między innymi prelegenci z:

  • Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education Ukraine;
  • Uniwersytetu Jagiellońskigo w Krakowie;
  • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  • Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas konferencji referat wygłosiła przebywająca na stażu naukowym w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Pani docent dr Natalia Antoniuk  na temat Socjo-ekonomiczne aspekty współpracy Polski z Ukrainą: problemy i perspektyw. Natomiast w ramach realizacji grantu badawczego przyznanego w konkursie na granty badawcze Prezydenta Miasta Płocka Pani dr inż. Marlena Piekut wygłosiła referat na temat Regionalne zróżnicowanie jakości życia w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

Po każdym panelu naukowym była możliwość dyskusji. Wszystkie wystąpienia przygotowane były profesjonalnie i wzbudziły zainteresowanie wśród słuchaczy. Konferencja Współczesne problemy rozwoju gospodarczego stanowiła dla studentów okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów, a członkowie Koła Naukowego SONDA  mieli możliwość podzielenia się swoimi badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach prac w kole naukowym.

Gośćmi konferencji byli głównie studenci z kół naukowych, doktoranci i pracownicy naukowi z różnych ośrodków naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych.

Sponsorem Konferencji jest PKN ORLEN S.A.

logo Orlen
Konferencja SONDA 1
Konferencja SONDA 2
Konferencja SONDA 4
Konferencja SONDA 3