VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO" w tym roku pod hasłem Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. Organizatorem jest Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych i wymiana poglądów na temat różnych problemów i wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym. Serdecznie zapraszamy zespoły badawcze studentów, doktorantów i pracowników akademickich prowadzących badania z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Konferencja jest idealną okazją do skonfrontowania teorii z praktyką biznesową oraz do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas studiów, poprawy doskonałości badań i nawiązania współpracy badawczej.

Sponsorem Konferencji jest PKN ORLEN S.A.

ORLEN

REJESTRACJA