Pracownicy PW na konferencji MIS - Modernity of Industry and Services

Pracownicy PW na konferencji MIS - Modernity of Industry and Services

Ponad 160 uczestników z 27 uczelni wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowoczesność Przemysłu i Usług (MIS - Modernity of Industry and Services) organizowanej w ramach XLV Śląskich Dni Organizacji. Naszą Uczelnię reprezentowało 7 pracowników z trzech wydziałów (Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku).

Podczas konferencji nie zabrakło wystąpień pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy reprezentują dyscyplinę Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska (Wydział Zarządzania) prowadziła sesję „Zarządzanie w warunkach przemysłu 4.0/5.0”. Dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, prof. uczelni (Wydział Zarządzania) przedstawiła prezentację "Smart working w organizacjach działających na rynku polskim - szanse i ograniczenia". Prezentowany był również referat mgr Wioletty Pomaranik i Magdaleny Kludacz-Alessandri (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych) "Expectations of medical students towards future employers". Z kolei Zbigniew Chyba z Wydziału Mechanicznego Technologicznego został zaproszony do zaprezentowania referatu pt. "Technology enrenpreneurhip in the process of functioning of academic companies" na sesji posterowej.

Dyskusja nad aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami rozwojowymi w gospodarce była prowadzono zarówno podczas każdego z paneli tematycznych, jak i  podczas przerw kawowych.

Konferencja odbyła się w dniach 22–24 listopada 2023 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Zarządzania), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Oddział Katowice), Politechnika Śląska (Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Ekonomii i Informatyki), Uniwersytet Bielsko-Bialski (Katedra Zarządzania).