LOP SPOŁECZNY – POROZUMIENIE PODPISANE!

LOP SPOŁECZNY – POROZUMIENIE PODPISANE!

Miło nam poinformować, że w dniu święta Politechniki Warszawskiej, 15 listopada 2023 r., z udziałem naszego Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego pod nazwą LOP SPOŁECZNY. 

Jednostka ta będzie miała na celu zapewnienie wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych dla pracowników trzech wydziałów: Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Wydziału Zarządzania i Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

W spotkaniu uczestniczyli (od lewej): prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska (kierownik zespołu zarządzającego programu IDUB) dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni (dyrektor KNEiS), dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni (dziekan WAiNS), dr hab. inż. Jarosław Domański (dziekan WZ), mgr Małgorzata Woźniak (dyrektor COP).

Tworzenie Lokalnych Ośrodków Projektowych podejmowane jest w ramach realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030 (cel N3. Efektywne mechanizmy wsparcia prac badawczych, 1. Tworzenie skutecznego systemu wsparcia dla naukowców, b. Poprawa jakości obsługi projektów poprzez budowę zdecentralizowanej sieci wspierającej oraz wzrost efektywności ich obsługi administracyjnej) oraz działania „D30. Dostosowanie struktury organizacyjnej do wsparcia celów Uczelni Badawczej”, będącego częścią projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza w Politechnice Warszawskiej” (IDUB).

LOP SPOŁECZNY będzie miejscem kompleksowego i sprawnego wsparcia administracyjnego dla pracowników przygotowujących wnioski projektowe, oraz kierowników projektów, które uzyskały finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Liczymy, że ta inicjatywa doprowadzi do zwiększenie liczby i skali realizowanych projektów badawczych w obszarze nauk społecznych.