Wizyta studyjna

Wizyta studyjna

Z inicjatywy dr inż. Piotra Gryszpanowicza studenci Budownictwa 9 grudnia br. zwiedzali obiekty Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym miejsce to już niedługo zmieni się nie do poznania. Studenci poznali historię oraz plany na przyszłość tego miejsca.

Wycieczka Budownictwo (2)
Wycieczka Budownictwo (8)
Wycieczka Budownictwo (13)
Wycieczka Budownictwo (11)
Wycieczka Budownictwo (1)