Uroczystość wręczenia dyplomów 2019

Uroczystość wręczenia dyplomów 2019

29 listopada 2019 r. po raz  kolejny zostały uroczyście wręczone dyplomy

ZDJĘCIA DO POBRANIA: 

Jak co roku Władze i Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, już po raz kolejny zorganizowały Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Była to wyjątkowa okazja otrzymania w sposób uroczysty dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej oraz uczczenia tego sukcesu przez absolwentów w gronie koleżanek i kolegów ze studiów. W tegorocznej uroczystości wzięło udział niemal 190 absolwentów – dziś już inżynierów, magistrów inżynierów, licencjatów i magistrów takich kierunków jak: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna i ekonomia.

17 absolwentów z oceną celującą na dyplomie otrzymało listy gratulacyjne od Prorektora prof. Janusza Zielińskiego. 

mgr inż. Kamila Gruda Budownictwo
mgr inż.  Łukasz Nowicki Budownictwo
inż. Magdalena Beata Machowska Inżynieria środowiska
mgr inż. Joanna Ryciak Mechanika i budowa maszyn
mgr inż.  Damian Schodowski Mechanika i budowa maszyn
mgr inż. Kamil Emil Sobański Mechanika i budowa maszyn
inż. Edyta Kuligowska Mechanika i budowa maszyn
inż. Oliwia Siecińska Mechanika i budowa maszyn
mgr inż.  Joanna Zasońska Technologia chemiczna
inż. Katarzyna Stefańska Technologia chemiczna
mgr Rafał Gajewski Ekonomia
mgr Iwona Matuszewska Ekonomia
mgr Jakub Mąkolski Ekonomia
mgr Dagmara Rutkowska Ekonomia
mgr Ewelina Zalewska Ekonomia
lic. Karolina Gorczycka Ekonomia
lic. Monika Beata Szumańska Ekonomia

W minionym roku akademickim na pięciu kierunkach uczelni naukę ukończyło i dyplomy uzyskało 453 absolwentów.

dyplomy 2019 (4)
dyplomy 2019 (8)
dyplomy 2019 (3)
dyplomy 2019 (9)