Szkolenia MOIIB - nowe terminy

Szkolenia MOIIB - nowe terminy

Zachęcamy studentów Budownictwa i Inżynierii Środowiska do zapisów na bezpłatne szkolenia organizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Szkolenia odbywają się w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro).

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Zapisy odbywają się za pomocą strony http://portaliusz.pw.plock.pl (zakładka Szkolenie MOIIB) lub poprzez wysłanie maila na adres biuro.karier@pw.plock.pl z imieniem, nazwiskiem i nr indeksu. 

Więcej informacji udziela Biuro Karier.

Uwaga!

Informujemy, iż w ramach współpracy Izba umożliwia studentom dostęp do posiadanej biblioteki norm PKN, materiałów (w formie elektronicznej) z przeprowadzonych przez Izbę narad, warsztatów jak również możliwość dostępu do szkoleń e-learningowych.

Biuro Terenowe MOIIB Płock

Płock, ul. Jachowicza 2, pok. 67, III piętro
Tel. 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałki i czwartki 9:00 - 18:00
wtorki i środy 8:00 - 16:00
piątki 8:00 - 14:00

L.p. Temat/program Termin szkolenia Wykładowca
1.

Zakres badań i dokumentacji geotechnicznej dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. i Eurokodzie 7-2

 1. Eurokod 7-2 wybrane zagadnienia.
 2. Planowanie badań podłoża.
 3. Kategorie metod pobierania prób gruntów i skał.
 4. Badania polowe gruntów i skał.
 5. Etapy badań podłoża.
 6. Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych.
 7. Kategorie geotechniczne.
 8. Zakres badań i dokumentacji geotechnicznej dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w nowych przepisach wykonawczych, a szczególnie: Roz. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r.; Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” z dnia 9.06.2011r.; Rozp. Min. Środ. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno – inżynierskich z 23.12.2011r.
 9. Badania kategorii I
 10. Badania kategorii II: zakres badań, opis zakresu dokumentacji.
 11. Badania kategorii III: program badań, wykonywanie badań, zasady sporządzania dokumentacji.
 12. Zatwierdzanie dokumentacji przez organ.
 13. Ustalanie wartości wyprowadzonych – zasady.

2015-02-18

10:00-14:00

dr inż. Piotr Jermołowicz
2.

Utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym

 1. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z Prawa budowlanego.
 2. Utrzymanie obiektów budowlanych.
 3. Książka obiektu budowlanego.
 4. Badania, eksploatacja, odpowiedzialność, sankcje.

2015-02-23

11:00-15:00

dr inż. Jerzy Dylewski
3.

Wymagania nowej normy N SEP-E 004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa)

Wymagania normy N SEP-E005

(Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych)

2015-03-03

11:00-15:00

mgr inż. Julian Wiatr