Staże dla absolwentów z Powiatu Płockiego

Staże dla absolwentów z Powiatu Płockiego

Starostwo Powiatowe w Płocku zaprasza do aplikowania na staż absolwencki.

Staże przewidziane są dla absolwentów z kierunków:

  • Budownictwo (6 osób),
  • Inżynieria środowiska (6 osób),
  • Ekonomia (8 osób). 

Staż mogą otrzymać wyłącznie absolwenci pochodzący z powiatu płockiego ziemskiego (absolwentów zamieszkałych w Płocku staż nie dotyczy). Czas trwania stażu to od 4 do 5 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godz. dziennie). Staż jest płatny ok. 900zł netto + zwrot kosztów dojazdu (bilet miesięczny). Staż może rozpocząć się już od kwietnia 2015 r. Po odbyciu stażu absolwent otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Tryb postępowania:
1. Absolwenci zgłaszają się do Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych lub Pełnomocnika Dyrektora KNEiS ds. Praktyk z informacją, że chcą odbyć taki staż.
2. Lista aplikujących Absolwentów jest przesyłana do Starostwa Powiatowego.
3. Absolwent musi z dyplomem lub z zaświadczeniem z Dziekanatu (o ukończonych studiach) udać się do Powiatowego Urzędu Pracy w celu zarejestrowania się jako bezrobotny.
4. Dalsze formalności załatwia Absolwent w PUP oraz Starostwie.

Zastępca dyrektora Instytutu Budownictwa ds. dydaktycznych

dr inż. Piotr Wiliński

ul. Łukasiewicza 17, pok. 204

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 136
tel. miejski: (24) 262 42 26
fax: (24) 262 42 26
e-mail: wilinski@pw.plock.pl

Pełnomocnik Dyrektora KNEiS ds. Praktyk

mgr Katarzyna Osiecka
tel.: (24) 36 72 128
e-mail: katarzyna_osiecka@interia.pl