Seminarium Studenckiego Centrum Nauki

Seminarium Studenckiego Centrum Nauki

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska zapraszamy do udziału w Seminarium "Nauka z pasją - Społeczna odpowiedzialność uczelni w obszarze inżynierii środowiska", które odbędzie się  5 czerwca 2023 roku w godz. 10.00-13.00 w Auli (Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17).

 • Organizator: Studenckie Centrum Nauki, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr inż. Bożena Piątkowska

Tematy wystąpień:

 1. Inżynieria środowiska jako interdyscyplinarna nauka inżynieryjno-techniczna -  Jarosław Gębka członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
 2. Społeczna odpowiedzialność uczelni w projekcie dydaktycznym "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" - Sławomir Grabarczyk, Sławomir Torbus, Aneta Krajewska, Bożena Piątkowska, Karolina Mroczyńska (nauczyciele akademiccy PW i UKW)
 3. Studenci z pasją o inżynierii środowiska i matematyce
  - studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Matematyki: 
  Julia Fidler, Zofia Kalińska, Natalia Malicz: Analiza numeryczna z zastosowaniem wielomianów w zagadnieniach OZE
  Dawid Kolano, Adam Kuczkowski, Mateusz Weryho: Zastosowanie narzędzi statystyki matematycznej w Inżynierii środowiska
  - studenci Politechniki Warszawskiej WBMiP:
  Natalia Kobuszewska: Ocena efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego
  Edyta Gadomska: Fotowoltaika według młodzieży - relacja z badań studenckich
 4. Projekt "Czas to podstawa" - przykład współpracy Uczelni ze szkołami średnimi, Aneta Krajewska nauczyciel akademicki PW
 5. "To już 50 lat" - kilka słów o historii kierunku studiów Inżynieria środowiska realizowanego na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - Mariusz Portalski założyciel Stowarzyszenia Innowacyjna i Nowoczesna Edukacja w Płocku
 6. VII edycja Konkursu"Inżynieria środowiska, czyli ..." - wręczenie dyplomów dla uczniów szkół średnich, laureatów Konkursu https://www.pw.plock.pl/Rekrutacja/Aktualnosci/Konkurs-Inzynieria-srodowiska-czyli