Profesjonalna obsługa klienta - bezpłatne warsztaty

Profesjonalna obsługa klienta - bezpłatne warsztaty

Zapraszamy studentów i absolwentów na warsztaty nt. „Profesjonalna obsługa klienta”, które odbędą się 27 listopada 2019 r. w godz. 11:00-15:00 w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku.

ZAPISY

Klient jest kluczowym odbiorcą usług bądź towarów każdej firmy. Budowanie odpowiednich relacji z klientami stanowi obecnie jedno z głównych wyzwań nowoczesnej firmy. Celem szkolenia jest wskazanie takich możliwości i form obsługi, które sprawią, że nie tylko klienci będą usatysfakcjonowani z obsługi i będą z przyjemnością wracać do ciebie i Twojej firmy, ale również ty będziesz zadowolony z siebie i z tego, że potrafisz to zrobić. Dowiesz się, jak lepiej zrozumieć osobowość klienta, trafniej oceniać jego zachowanie i reagować z większym wyczuciem, przez co łatwiej będzie Ci zbudować pozytywną relację z nim. Zajęcia przeznaczone są dla studentów i absolwentów Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Program:
1. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta

 • Jakość obsługi klienta a pozycja firmy na rynku
 • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
 • Kompetencje pracownika obsługi klienta

2. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem

 • Nastawienie – fundament pozytywnych relacji
 • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
 • Trafne spostrzeganie i ocena innych

3. Psychologia obsługi klienta

 • Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
 • Typologia klientów
 • Strategie obsługi klienta

4. Trudne sytuacje w kontaktach z klientami

 • Diagnoza zarzutów klienta
 • Trudna sytuacja jako statystycznie nieuchronny element pracy
 • Uprzedzanie i rozwiązywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta
 • Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych
 • Narzędzia asertywności i ograniczania skutków stresu

5. Savoir-vivre w pracy

 • Zasady doboru ubioru na każdą okazję
 • Zasady prezentacji (przedstawiania) i witania gości
 • Telefon w firmie
 • Kultura języka
 • Zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej
 • Wygląd miejsca pracy

Prowadząca: Magdalena Mućka
Psycholog, doradca zawodowy, trener warsztatu umiejętności społecznych. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Warsztat trenerski doskonaliła w Szkole Trenerów. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii. Od 12 lat pracuje w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu podejmowania decyzji zawodowych i skutecznego radzenia sobie na rynku pracy, a także zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych klienta z zastosowaniem standaryzowanych metod psychologicznych.

 
Warsztaty są bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału.