Nauka z pasją 2019 - relacja

SCN 2019

W dniu 3 grudnia 2019 roku, już po raz siódmy, odbyło się na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku Seminarium Naukowe „Nauka z pasją”, zorganizowane przez koła naukowe zrzeszone w Studenckim Centrum Nauki.

W seminarium wzięli udział członkowie kół naukowych, studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej oraz zaproszeni goście – głównie młodzież szkół średnich z Płocka i Nowego Dworu Mazowieckiego. W sumie wystąpień seminaryjnych wysłuchało około 200 osób.

Nauka z pasja 2019 (5)

Studenckie Centrum Nauki skupia koła naukowe działające w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Działalność ta obejmuje nie tylko obszary nauki ściśle powiązane z kierunkami studiów prowadzonymi w Filii, czyli chemię, mechanikę, budownictwo, inżynierię środowiska i ekonomię, ale również dziedziny pokrewne interesujące studentów, np. fizykę, astronomię, informatykę, robotykę i elektronikę. Coroczne seminarium naukowe jest jedną z form realizacji zasadniczego celu i idei działalności Studenckiego Centrum Nauki i służy integracji studenckiej działalności naukowej, ułatwieniu wymiany informacji i promocji działalności naukowej wśród studentów oraz współpracy przy realizacji interdyscyplinarnych projektów również ze studentami innych wydziałów Politechniki Warszawskiej, innych uczelni i uczniami szkół średnich.

Nauka z pasja 2019 (1)

Tegoroczne seminarium rozpoczęło się od prezentacji na temat powstającego w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN ORLEN S.A., przedstawionej przez dra inż. Marcina Kopera - PKN ORLEN S.A., Dział Realizacji Strategicznych Projektów Inwestycyjnych oraz przez mgr inż. Marlenę Zawalską z PKN ORLEN S.A., Działu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Prelegenci opowiedzieli o technicznych aspektach budowy Centrum, zaprezentowali skalę inwestycji oraz przedstawili założenia dotyczące struktury organizacji jednostki i zakresu działalności naukowej i badawczej, która będzie prowadzona w Centrum. Referat spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem wśród studentów z uwagi na to, że Politechnika Warszawska będzie aktywnie uczestniczyła w pracach Centrum poprzez współudział jej kadry naukowo badawczej w projektach, a także możliwość realizacji w Centrum prac dyplomowych i doktoratów prowadzonych w uczelni.

Nauka z pasja 2019 (2)
Nauka z pasja 2019 (3)

Następnie wystąpili przedstawiciele studenckich organizacji naukowych Politechniki Warszawskiej, tj. Rady Kół Naukowych PW oraz kół naukowych z dwóch warszawskich wydziałów. Przewodnicząca Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej, Katarzyna Tutaj krótko omówiła cele i zadania Rady oraz możliwości finansowania studenckiego ruchu naukowego i projektów studenckich. Zwróciła też uwagę na korzyści wynikające z działalności studentów w kołach naukowych, na przykład zdobywanie doświadczenia w zakresie dziedziny, którą się studiuje oraz zdobywanie punktów do stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W ramach promowania studenckiego ruchu naukowego w Politechnice Warszawskiej, z bardzo ciekawą prezentacją wystąpiło Koło Naukowe „HUMANOID”, zrzeszające studentów Wydziału Mechatroniki PW. Członkowie koła przedstawili zakres wykonywanych przez koło projektów, poczynając od prac nad konstrukcją robotów przeznaczonych do różnych zastosowań oraz ich elementów wykonawczych, poprzez pisanie oprogramowania i badania nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a kończąc na budowie prototypów urządzeń i maszyn, np. obrabiarek sterowanych numerycznie czy drukarek 3D. Pochwalili się również osiągnięciami w postaci nagród w konkursach i na wystawach.

Nauka z pasja 2019 (4)

Kolejnym, prezentującym się, warszawskim kołem było Koło Naukowe „FIBER TEAM” z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Podobnie jak w przypadku koła „HUMANOID” zaprezentowano zakres działalności i prace związane z zainteresowaniami członków, w szczególności badania światłowodów. Studenci zwrócili uwagę na osiągnięcia koła w zakresie nauki, publikacje członków koła w wysoko punktowanych czasopismach z listy JCR oraz na niedawne sukcesy w postaci wyróżnienia dra inż. Konrada Markowskiego – opiekuna koła tytułem „Złoty Mentor”, przyznawanym przez Radę Kół Naukowych dla najlepszego opiekuna koła na Politechnice Warszawskiej oraz zdobycie przez koło pierwszego miejsca w konkursie Studenckiego ruchu naukowego – StRuNa, w kategorii „Debiut Roku 2019”.

W drugiej części Seminarium "Nauka z pasją" miały miejsce prezentacje kół naukowych działających w ramach Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Zaprezentowano roczną działalność w 2019 roku, realizowane projekty oraz plany naukowe na 2020 rok dla:

  • Koła Naukowego Informatyki Stosowanej „ENIGMA”,
  • Koła Naukowego Budownictwa „KONSTRUKTOR”,
  • Koła Naukowego „SONDA”,
  • Płockiego Naukowego Koła Chemików,
  • Koła Naukowego Inżynierii Środowiska,
  • Koła Naukowego Mechaników „ROTOR”.

Uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się między innymi tego, jak przebiegały prace przy realizacji grantów rektorskich, jak koła współpracowały ze szkołami średnimi oraz jak przebiegały projekty naukowe i edukacyjne. We wszystkich prezentowanych projektach można było zauważyć duże zaangażowanie naukowe studentów i umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy zdobywanej na uczelni.

Po sesji, w siedzibie Studenckiego Centrum Nauki, uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, spostrzeżeń, bliższego poznania uczestników seminarium i dyskusji o planach dalszej działalności.

GALERIA ZDJĘĆ